Filter Series

작성일: 2022년 7월 13일

Filter Series

Filter Series

 • Cover - (주)디스

  Cover

 • TICN TE DR Filter - (주)디스

  TICN TE DR Filter

 • TE DR Cavity Filter - (주)디스

  TE DR Cavity Filter

 • TE DR Dual-band Cavity Filter - (주)디스

  TE DR Dual-band Cavity Filter

 • TM DR Filter - (주)디스

  TM DR Filter

 • Diplexer - (주)디스

  Diplexer

 • Wide Bandwidth Multiplexer - (주)디스

  Wide Bandwidth Multiplexer

 • High Frequency Filter - (주)디스

  High Frequency Filter

 • High Frequency Filter - (주)디스

  High Frequency Filter

 • High Frequency Filter - (주)디스

  High Frequency Filter

 • Dual Band Combiner - (주)디스

  Dual Band Combiner

 • Monoblock Ceramic Filter - (주)디스

  Monoblock Ceramic Filter

 • Waveguide Ceramic Filter - (주)디스

  Waveguide Ceramic Filter

 • Low Pass Filter - (주)디스

  Low Pass Filter

 • Low Pass Filter - (주)디스

  Low Pass Filter

 • Low Pass Filter - (주)디스

  Low Pass Filter